Dinsdag 29 oktober 2019
Thema: Technische avond

Animatie! Het blijft een boeiend onderwerp, een onderwerp waarbij de amateur cineast telkens opnieuw met verwondering kijkt, maar ook telkens het gevoel krijgt van, dat is niks voor mij, amateurs kunnen dat niet! Dit is natuurlijk niet waar, bewijs daarvan is al verschillende keer getoond binnen onze club. Bert zal vandaag enkele bekroonde animatiefilms becommentariëren .

Dinsdag 5 november 2019
Thema: Allerlei

Voor de eerste keer gaan we aan de slag om het lokaal optimaal proper te houden. Dat houd in dat we onze bar, de projectiezaal en de traphal een beurt gaan geven. Er is wat materiaal aanwezig maar als alle leden komen ... dan zal er wel wat te kort zijn en moet je thuis maar eens kijken wat je zoal kan meenemen voor gebruik bij BFS. We zien wel wie wat kan doen.

Donderdag 7 november 2019
Thema: Vergadering

Vergadering hoofdbestuur

Dinsdag 12 november 2019
Thema: Ledenfilms

Retrospectieve - We gaan terug naar 2005 en tonen u de films die de leden van toen hebben gerealiseerd en waarmee we dan ook clubbezoeken hebben gedaan. Van al de toen deelnemende cineasten zijn er nu nog 5 leden actief in de club aanwezig.

Dinsdag 19 november 2019
Thema: Technische avond

Vanavond gaan we nog eens opnames maken in „Blue Key” een oefening met de belichting en camerawerk. Dus aan alle geïnteresseerden, vragen we van uw camera mede te brengen en volgende maand gaan we verder de opgenomen beelden in blue key, die je vandaag maakt monteren.

Dinsdag 26 november 2019
Thema: Ledenfilms

Laatste dinsdag dat we ledenfilms kunnen tonen voor de wedstrijd van 2019. Zo kan je alles nog voor eventuele verdere aanpassingen en uittesten van de geluidsband nakijken.

Zondag 15 december 2019
Thema: Wedstrijd

We hebben planning gemaakt voor onze jaarlijkse clubwedstrijd de juryleden zijn Tony Jacobs, Leo Janssen en Tim Verschaeren, zij zullen de Laureaat van onze BFS wedstrijd bepalen. De lidkaarten voor BFS zijn te betalen bij Maria De Weerdt en is nog steeds een kostprijs van € 50,00. Voor lidkaarten voor NAB 2.0 moeten de clubleden zelf contact nemen met de overkoepelende organisatie.

Sfeerbeelden

Legende

Technische avonden

Vergaderingen

Cursussen en opleidingen

Ledenfilms

Wedstrijden

BOCAM op bezoek bij bevriende club

Bevriende club op bezoek bij BOCAM

Allerlei

Praatcafé